1

To view virtual tour properly, Flash Player 9.0.28 or later version is needed. Please download the latest version of Flash Player and install it on your computer.
Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

Bu sitenin tüm içeriği; metin, grafik, logo, resimler, fotoğraflar, şekiller, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere yalnızca Tasarım’a ait olup, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile halen mevcut ve yürürlüğe girecek diğer tüm T.C. mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır.

Yukarıda sayılan unsurların A Tasarım’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.

Siteyi kullanırken tüm işlemlerinizden kişisel olarak doğrudan sorumlu olduğunuz, eylemleriniz nedeniyle zarar görebilecek herkesin zararlarını tazmin etmek zorunda kalacağınız önemle ihtar olunur. Yukarıda yazılı hususların herhangi birinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu, herhangi bir resmi mercii ya da mahkemelerce geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

Ancak, bu sitede duyurulan tüm haklar saklı kalmak koşuluyla kullanıcılar kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları için malzeme indirebilir.

A Tasarım bu maddelerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir.

www.atasarim.org

sitesi olarak kişisel gizlilik haklarınıza saygı duyuyor ve sitemizde geçirdiğiniz süre zarfında bunu sağlamaya çalışıyoruz. Kişisel bilgilerinizin güvenliği ile ilgili açıklamalar aşağıda açıklanmış ve bilginize sunulmuştur.


Kayıt Dosyaları
Birçok standard web sunucusunda olduğu gibi www.atasarim.org da istatistiksel amaçlı log dosyaları kaydı tutmaktadır. Bu dosyalar; ip adresiniz, internet servis sağlayıcınız, tarayıcınızın özellikleri, işletim sisteminiz ve siteye giriş-çıkış sayfalarınız gibi standard bilgileri içermektedir. Log dosyaları kesinlikle istatistiksel amaçlar dışında kullanılmamakta ve mahremiyetinizi ihlal etmemektedirÇerez (Cookie) Politikası
Birçok web sitesi gibi bu Site de (“Site” ifadesi iş bu internet sitesi ve iş ortaklarının sitelerini kapsar şekilde kullanılmaktadır), çeşitli amaçlarla çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. 

Çerezler ne amaçla ve nasıl kullanılmaktadır?

Bu Site’de ve iş ortaklarının sitelerinde, kullanıcılara ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması amaçlanmaktadır. Bunun amacı, kullanıcının ilgisini çekmeyecek, gereksiz reklam gösterimine engel olarak Site deneyimini daha kaliteli hale getirmektir. Çerezler, sizi tanımamız a yardımcı olur, bu da ilginizi çekeceğini düşündüğümüz içerik, reklam ve kampanyalar ile Site’yi sizin için daha kullanışlı ve yararlı hale getirmemizi sağlar.

1-Çerezler; bu site ve bu uygulamayı kullanmak isteyen diğer iş ortaklarının sitelerinde kullanılabilir.

2-Çerezler; Site’ye girdiğinizde ilginizi çekebilecek reklam ve kampanyaların gösterilmesini sağlamak ve Site’de bir içerik ve reklam gördükten sonra bu reklamla ilgilenip ilgilenmediğinizi, ilgili ürün veya hizmetin sitesini ziyaret edip etmediğinizi belirlemek amacıyla kullanılabilir. 

3-Çerezler; Site’yi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları, kullanıcıların hangi ülkelerden siteyi ziyaret ettikleri vb. istatistiklerin oluşturulması amacıyla kullanılabilecektir.

Çerezler vasıtasıyla hangi bilgiler alınmakta ve işlenmektedir?

Site’ye hangi siteden gelindiği ve Site’den sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları, sitede yer alan reklam banner’larına tepkileri, kullanıcının Site’ye ve iş ortaklarının sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde Site ve iş ortaklarımızın sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir. İş ortaklarının Site’lerinden çerezler vasıtasıyla elde edilen veriler, Site’den çerezler vasıtasıyla toplanan veriler ile birleştirilip işlenebilir.

Site’ye ve iş ortaklarının sitelerine vermiş olduğunuz üyelik bilgileriniz, burada belirlenen amaçlarla Site veya iş ortakları tarafından alınabilir ve işlenebilir. 

Sosyal paylaşım sitelerinden belirli aplikasyonlar (uygulamalar) aracılığıyla veri alınıp işlendiğinden, hangi verilerinizin işleneceğinden aplikasyon için verdiğiniz onay kapsamında haberdar olabilirsiniz. İlgili aplikasyona onay vermeyerek, yine sizin belirlediğiniz kapsamdaki kişisel verilerinizin işlenmesine engel olmanız mümkündür.

Çerez kullanımının engellenmesi:

Tarayıcınız aracılığıyla çerezleri engellemeniz mümkündür, ancak bunları engellemeniz durumunda Site’deki bazı özellikleri kullanamayabilirsiniz. Tarayıcınızın çerezleri yönetmenize olanak sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için tarayıcı ayarlarınıza bakmanız tavsiye edilir.

Çerezler yardımıyla toplanan verilerin 3. kişilerle paylaşımı: 

Çerezler yardımıyla toplanan ve yukarıda detaylı olarak anlatılan davranışsal ve kişisel veriler, işbu politikada belirlenen amaçlarla iş ortakları ve 3. kişilerle paylaşılabilecektir. 

Site üzerinde, 3. kişiler tarafından yönetilen site ve içeriklere bağlantılar verilebilir veya erişim olanağı sağlanabilir. 3. Kişi içeriği üzerinde Site’nin herhangi bir kontrol veya müdahale yetkisi bulunmamaktadır. 
1.2. ALICI

Adı Soyadı / Ünvanı : (kısaca "Müşteri" olarak anılacaktır)
Adresi :  
Telefon :  
Faks :  
 
2- KONU

A Tasarım'ın internet sitesi www.atasarim.org'da "Müşteri" tarafından elektronik ortamda aşağıda 3. maddede özellikleri ve fiyatı belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin satışı ve yurt içinde teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.
 
3- SATIŞI YAPILAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER

Ürünün özellikleri, fiyatı ve diğer bilgiler şu şekildedir;
Ödeme Şekli :  
   
Teslim yapılacak adres :  
Fatura Adresi :  

Teslimat , A Tasarım tarafından kargo aracılığı ile ve/veya A Tasarım'ın tayin ettiği Yetkili Servisi aracılığı ile yukarıda belirtilen teslimat adresine sipariş onaylandıktan sonra 10 iş günü içinde yapılacaktır. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz. Teslimat sırasında Müşteri ürünü muayene ettikten sonra teslim tutanağını imzalayacaktır. Müşteri veya Müşteri adına hareket eden kişi, bu teslim tutanağını imzalamakla, ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığını beyan etmiş olacaktır. Kargo/nakliye ücreti alınmamaktadır. Fiyat dahil işbu vaatlerin geçerliliği sipariş tarihinden itibaren 30 gündür.

4- CAYMA HAKKI

Müşteri ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde; herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Müşteri cayma hakkını kullanmak isterse, süresi içinde A Tasarım  0312 220 33 85 numaralı telefonunu aramak suretiyle A Tasarım'a cayma beyanında bulunmalıdır. Süresi içinde yapılan cayma beyanından sonra ürün Çağrı Merkezinin yönlendirdiği Yetkili Servis tarafından 20 gün içinde teslim alınır. A Tasarım, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Müşteri’yi borç altına sokan her türlü belgeyi Müşteri’ye hiçbir masraf yüklemeksizin iade eder. Teslim alınmış olan ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması Müşteri’nin kusurundan kaynaklanıyorsa A Tasarım'a ürünün değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

5- GENEL HÜKÜMLER

5.1. "Müşteri", www.atasarim.org internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait 3. maddede belirtilen temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder..
5.2. "Müşteri" işbu sözleşme konusu ürüne ilişkin teslimatın süresinde ve doğru bir şekilde yapılması için ödeme işlemlerini internet sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması gerektiğini beyan ve kabul etmiştir.
5.3. "Müşteri"nin satın aldığı sözleşme konusu ürün/ürünler, ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, müşterinin teslimatın yapılmasını istediği adrese sipariş onayından itibaren 10 iş günü içinde ve en geç 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, teslim yapılacak adresteki kişiye teslim edilir.
5.4. "Müşteri", teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden A Tasarım'ı sorumlu tutulamaz.
5.5. "Müşteri" satın almış olduğu sözleşme konusu ürünü teslim sırasında muayene etmelidir.
5.6. A Tasarım sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
5.7. ATasarım, hava muhalefeti, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu "Müşteri"ye bildirmek zorundadır. Bu takdirde A Tasarım'ın sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan "Müşteri" dilerse mücbir sebebin ortadan kalkmasını bekleyebileceği gibi eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünü talep edebilir veya ödemiş olduğu bedelin iadesini isteyebilir. A Tasarım, bedel iadesi talep edildiği takdirde bedeli 10 gün içinde müşteriye iade etmekle yükümlüdür.
5.8. "Müşteri ATasarım'ın her türlü kayıt, belge, bilgisayar ve ses kayıtlarının bağlayıcı olacağını, aksinin ancak yazılı belge ile ispatlanabileceğini kabul eder.
5.9. Bu sözleşmede hüküm olmadığı hallerde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.
   
   
 
6- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme taraflar arasında ........ tarihinde akdedilmiştir. "Müşteri"  gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra iş bu sözleşmeyi okuduğunu, içerdiği tüm bilgi ve koşulları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

50.yıl ilköğretim okulu müdürlüğü
50.yıl yetiştirme yurdu
Adalet bakanlığı
Adalet bakanlığı, adli sicil ve istatistik
Adıyaman emniyet müdürlüğü
Adıyaman tpao müdürlüğü
Afşin arıtaş belediye başkanlığı
Afyon başmakçı belediye başkanlığı
Afyon belediyesi
Ağrı ordu evi
Aile araştırma kurumu başkanlığı
Aile ve sosyal araştırmalar genel müdürlüğü
Ajans d  
Akyurt tarım  kredi koparatifi
Akhisar ilçe özel idare müdürlüğü
Aladağ ilçe milli eğitim müdürlüğü
Ali ihsan barut ilköğretim okulu
Alnıaçık güvenlik hizmetleri tic.ltd.şti
Alptekin toptan gıda ltd.şti.
Altındağ ilçe milli eğitim müdürlüğü
Altınyayla belediye başkanlığı
Altınyayla cumhuriyet başsavcılığı
Altınyayla emniyet müdürlüğü
Altınyayla kaymakamlığı
Alturfa inşaat ltd.şti.
Amasya belediyesi
Amasya orman işletme müdürlüğü
Amasya valiliği
Amele birliği başkanlığı
Anadolu plaket
Anayasa mahkemesi  başkanlığı
Ankara üniversitesi tıp fak. İbn-sina hast. Döner sermaye
Ant yayın satış ltd.şti.
Araştırma merkezi komutanlığı
Areva t&d enerji endüstrisi aş.
Atilla ilköğretim okulu aktaş mh.plevne cd no :
Atom enerjisi kurumu başkanlığı
Avcılar hizmet derneği
Avcılar ilçe milli eğitim müdürlüğü
Ayaz selim şahin ilköğretim okulu
Aydın belediyesi
Aydıncık köylere hizmet götürme birlik başkanlığı
Aydika eğitim ve sağlık hiz.inşaat nakliye gıda tic.ltd.şti
Azdavay kaymakamlığı
Bağkur genel müdürlüğü
Bahçelievler nebahat keskin ilköğretim okulu okul aile birliği
Bahçeşehir kişisel gelişim bilişim eğitim
Balıkesir belediyesi
Balıkesir il özel idaresi
Balıkesir sağlık müdürlüğü
Balıkesir üniversitesi bandırma iktisadi ve idari bilimler fak.
Balkayalar ltd.şti.
Bandırma müftülüğü
Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu
Baro başkanlığı
Barolar birliği
Basın yayın genel müdürlüğü
Basın-yayın ve enformasyon genel müdürlüğü
Başarı özel eğitim öğretim yayıncılık limited şirket
Başbakanlık
Başkent elektrik dağıtım aş. Genel müdürlüğü
Başkent üniversitesi adana uygulama ve araştırma merkezi
Batman belediye başkanlığı
Batman belediyesi
Batman öğretmenevi
Batman tpao
Bayars temizlik taşımacılık ltd.şti.
Bayındırlık ve iskan bakanlığı karayolları genel müdürlüğü
Bereketli belediyesi
Beta müh. Müşavirlik ticaret ltd şti.
Bingöl il emniyet müdürlüğü lojistik şube müdürlüğü
Bitlis belediyesi
Bitlis devlet hastanesi
Bolu esnaf ve sanatkarlar odaları birliği
Bolu kızılay şube başkanlığı
Borçka ambarlı camii yibo müdürlüğü
Bozkurt orman işletme müdürlüğü
Brb elektronik mobilya ve gıda üretim pazarlama ticaret ltd.şti.
Buhari otomotiv mam. Paz. İmlt. San. Tic. Aş
Burdur belediyesi
Bursa kızılay kan merkezi
Bursa sosyal güvenlik il müdürlüğü
Bursa yenişehir devlet hastahanesi
Bütçe ve mali kontrol genel müdürlüğü
Cafe şölen (izmir)
Can halı mobilya
Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı sekreterligi
Çağ kırtasiye ofis market gültekin erdoğan -hacer erdoğan
Çaldır mal müdürlüğü
Çalışma bakanlığı
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı sosyal güvenlik kurumu
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı sosyal sigortalar kurumu başkanlığı
Çankırı defterdarlığı
Çarşıbaşı belediyesi
Çayeli hizmetiçi eğitim enstitüsü ve aso müdürlüğü
Çevre ve orman bakanlığı
Çevre ve şehircilik bakanlığı
Çin-pa iç ve dış ticaret ltd.şti.
Çizgi ofis mobilyaları san. Tic. Ltd. Şti.
Çorum belediyesi
D.h.m.i. genel müdürlüğü
D.t.m. ege ihracatçı birlikleri
Daday kaymakamlığı
Dağcı reklam elektronik matbacılık gıda imalat pazarlama san.ltd.şti.
Danıştay  başkanlığı
Defterdarlıklar
Deliilyas belediye başkanlığı
Demirbey yemekçilik temizlik ltd.şti
Demirciler belediye başkanlığı
Deniz kuvvetleri komutanlığı
Denizli ağaçlandırma ve erozyon kontrolu başmühendisliği
Denizli belediye başkanlığı satın alma müdürlüğü
Denizli belediyesi
Deprem araştırma dairesi
Devlet arşivleri genel müdürlüğü
Devlet istatistik enstitüsü
Devlet malzeme ofisi
Devlet meteoroloji işleri genel müdürlüğü
Devlet personel başkanlığı
Devlet planlama teşkilatı
Devlet su işleri genel müdürlüğü
Dış ilişkiler ve yurtdışı işçi hizmetleri genel müdürlüğü
Dış işleri bakanlığı
Dış ticaret müsteşarlığı (foreign trade secretariat)
Dış ticaret müsteşarlığı akdeniz ihracatçı birlikleri genel sekreterliği mersin
Dış ticaret müsteşarlığı doğu anadolu ihracatçıları birliği
Dış ticaret müsteşarlığı uludağ ihracatçı birlikleri
Dışişleri bakanlığı
Dicle edaş batman il müdürlüğü
Diyanet işleri başkanlığı
Diyarbakır asker hastanesi baştabibliği
Dizayn büro seyfi karakoyun
Dmo ankara genel müdürlüğü
Dmo bursa bölge müdürlüğü
Dmo diyarbakır irtibat büro müdürlüğü
Dmo elazığ bölge müdürlüğü
Dmo erzurum irtibat büro müdürlüğü
Dmo eskişehir bölge müdürlüğü
Dmo gaziantep bölge müdürlüğü
Dmo genel müdürlüğü ankara
Dmo istanbul bölge müdürlüğü
Dmo izmir bölge müdürlüğü
Dmo mersin irtibat büro müdürlüğü
Dmo şanlıurfa bölge müdürlüğü
Dmo trabzon bölge müdürlüğü
Dmo van
Dmo van irtibat büro müdürlüğü
Dodurga devlet hastanesi
Doğbay yapı tasarım
Doğu marmara esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooparatifi             
Domaniç köylere hizmet götürme birliği başkanlığı
Doruk inşaat
Dpb
Dpt
Dsi 114 şube müdürlüğü
Dsi 17. Bölge müdürlüğü
Ece reklam
Edirne belediye başkanlığı
Edremit ilçe milli eğitim müdürlüğü
Eğitim teknolojileri
Ekon aş.
Elazığ belediyesi
Elektrik üretim anonim şirketi aliağa gaz tribünleri ve kombine çevrim sant
Elit toplu yemek ve nakliyat ltd. Şti.
Emekli sandığı genel müdürlüğü
Emniyet genel müdürlüğü
Emniyet genel müdürlüğü tem dairesi başkanlığı
Emniyet genel müdürlüğüsosyal hizmetler daire başkanlığı
Emniyet ilköğretim okulu müdürlüğü
Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
Erbağ halk eğitim merkezi müdürlüğü
Erbağ ilçe milli eğitim müdürlüğü
Ercan ercandanoğlu bayındır belediye başkanlığı
Erdal salman
Eryaman lisesi müdürlüğü
Eskişehir elektrikçiler odası
Eskişehir servis aracı işletmecileri odası
Eskişehir yunus emre devlet hastanesi baştabipliği
Etimegut kaymakamlığı
Euas genel müdürlüğü
Eüaş seyit ömer termik santrali
Evreşe belediye başkanlığı
Eximbank
Fahri çaldağ anaokulu müdürlüğü
Fazilet ticaret turizm san.ve tic.ltd.şti.
Finike kaymakamlığı yazı işleri müdürlüğü
Fora eğitim araçları oyuncak san.ltd.şti.
Gap belediyeler birliği
Gaziantep büro sistemleri san.tic.aş.
Gaziantep esnaf kefalet koop.
Gelirler genel müdürlüğü
Gençlik ve spor genel müdürlüğü
Gençlik ve spor il müdürlüğü
Genel kurmay başkanlığı
Giresun belediyesi
Giresun cumhuriyet başsavcılığı
Girsan yavuz 16 silah fabrikası
Gök-alp inşaat gıda medikal tekstil ve tic.ltd.şti.
Gölbaşı spor kulübü
Göynük esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığı
Gözde inşaat san.ve tic.ltd.şti
Gülenler orman ürünleri san.tic.ltd.şti.
Güler reklam
Gümrük
Gümüşhane belediyesi
Gümüşhane torul ilçe milli eğitim müdürlüğü
H.h. doğruer kad.doğ.çoc.hastanesi
Halıcılar ltd.şti.
Halil ürkmez tarım il müdürlüğü
Harmancık kaymakamlığı
Harran süleyman demirel çok proğramlı lisesi
Has büro mobilya san.tic.ltd.şti.
Hatice zeynep coşar
Hava kuvvetleri komutanlığı
Havza huzurevi müdürlüğü
Hazine bakanlığı
Hazine müsteşarlığı darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü
Hazine müsteşarlığı
Hıfzıssıhha mektebi halk sağlığı
Hınıs kaymakamlığı
Hisarcık belediye başkanlığı
Hudut tabur komutanlığı    
Huzur sevenler ve destekleme derneği
Hür haber basın yayın ltd.şti.
Hv. K.k. 3. Hv. İnş.tb. K. Hv.
Iku - ıso ortak projesi
Isparta ili çevre koruma vakfı başkanlığı
İ.ü rektörlüğü sağlık kültür spor dairesi başkanlığı         
İçişleri bakanlığı
İçişleri bakanlığı özel kalem müdürlüğü
İistanbul defterdarlığı
İl sağlık müdürlüğü
İlçe eğitim müdürlüğü
İlçe milli eğitim müdürlüğü
İlçe tarım müdürlüğü
İmparator lojistik ltd.şti.
İslahiye vergi dairesi müdürlüğü
İstanbul barosu başkanlığı
İstanbul büyükşehir belediyesi
İstanbul emniyet müdürlüğü
İstanbul trafik vakfı
İşbankası yenibosna şubesi
İzmir büyükşehir belediyesi
Jandarma ... Bölük komutanlığı
Jandarma genel komutanlığı
K.k.k aksaray orduevi müdürlüğü
Kadın statüsü genel müdürlüğü
Kadın statüsü ve sorunları genel müdürlüğü
Kahramanmaraş belediyesi
Kahta öğretmenevi müdürlüğü
Kale belediye başkanlığı
Kaleköy belediye başkanlığı
 

Bize Ulaşın

Şunu daha büyük bir haritada görüntüle: A Tasarım Mühendislik
Telefon ve Faks

Tel: +90 312 220 3382 +90 850 304 00 44
Fax: +90 312 220 3381

Adres

Turan Güneş Bulvarı, 677. Cadde No:17, Yıldız, Çankaya - ANKARA

İnternet
  • A Tasarım
  • A Tasarım
  • A Tasarım

bilgi@atasarim.org

Banka Hesap No

Halkbank Ankara Bahçelievler Şubesi Şube Kodu: 9210 Hesap No: 10260005 IBAN: TR 81 0001 2009 2100 0010 2600 05

Adınız : *

e-Posta :

Mesajınız :*